Deň otvorených dverí

Študenti a pedagógovia Ústavu automobilovej mechatroniky pripravili širokú ponuku autentických exponátov vlastnej produkcie z oblasti elektromobility: elektro-motokára, kolobežka; z oblasti automatického riadenia: autónomne autíčko mBot sledujúce čiaru, model ABS, magnetická levitácia, vizualizácia výroby, PLC systémy; z elektroniky a programovania: aplikácie s mikroprocesormi Texas Instruments, ARM a riadenie manipulátora pomocou paralelnej štruktúry FPGA; z oblasti informatiky v mechatronike: produktové vizualizácie v engine Unity... Návštevníci sa zoznámili so SW nástrojmi pre počítačové modelovanie (CAD/CAE). Návštevníci si mali možnosť v rámci Biomechatroniky zmerať impedančné pole na ruke a vyhľadať akupunktúrny bod. To všetko prebiehalo v nových, automobilovou a prístrojovou technikou vybavených „Združených laboratóriách automobilovej mechatroniky“. Cieľom prezentácie bolo ukázať mechatroniku najmä ako moderný trend inžinierstva, ktorý vedie k efektívnej a rýchlej tvorbe aplikácií a vytvára možnosti širokého uplatnenia absolventov v oblasti automobilového priemyslu, elektromobility, aplikovanej mechatroniky (aj mimo automobilov) a automatizácie doma i v zahraničí. Záujem viac ako 100 stredoškolákov príjemne prekvapil. Všetci študenti to zvládli časovo a priestorovo aj vďaka tomu, že časť aktivít bola vonku, kde bol k dispozícii elektromobil. Študenti SŠ mali možnosť prvýkrát vyskúšať jazdu na elektromobile a elektrokolobežke. Pri príležitosti minuloročného DOD bola vytvorená nová web stránka pre uchádzačov: http://automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk - vhodná aj pre smartfóny.

Deň otvorených dverí 2016
Návrat na zoznam príspevkov v blogu

Spolupracujeme