Študuj mechatroniku a budeš úspešný

Pozri si naše video študijnom programe Automobilová mechatronika. Mechatronika spája informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrované celku. V mechatronike sa nájde každý šikovný človek so záujmom o techniku. :)

Kam ísť na vysokú školu?

Čo by mali ísť mladí ľudia študovať? Techniku, aby zarábali peniaze a uživili svoju rodinu? Alebo sociálne vedy a skončili na úrade práce?

Prednáška Elektromobilita

Pozri si záznam zaujímavej prednášky Elektromobilita na FEI STU.

Našou prioritou sú úspešní študenti

Naša fakulta si na Slovensku a vo svete vybudovala silnú pozíciu a dobré meno. Automobilová mechatronika je jeden z najnovších progresívnych študijných programov.

Multimédiá a telematika pre mobilné platformy

Predstavujeme nové moderné prezentačné video predmetu Multimédiá a telematika pre mobilné platformy, ktorý si môže v rámci voliteľných (výberových) predmetov zapísať každý študent FEI STU v inžinierskom štúdiu. Predmet je súčasťou inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita.

Predmet sa zaoberá sieťovým programovaním (telematikou), mobilnými Android aplikáciami, videom a tvorbou interaktívnych aplikácií v engine Unity. Medzi takéto aplikácie patria produktové vizualizácie, digitálna továreň, aplikácie vo virtuálnej realite, ale aj hry. Projekt si študenti vyberajú podľa vlastnej preferencie. Študenti získajú praktické skúsenosti, ktoré sú využiteľné v rámci zamestnaní v predmetných oblastiach.

Digitálna továreň

Digitálny podnik reprezentuje počítačovými a informačnými technológiami integrované prostredie, v ktorom je realita nahradená virtuálnymi, počítačovými modelmi. Takéto virtuálne riešenia umožňujú optimálnu prípravu pre praktickú realizáciu výroby. Vytvorenie modelu podniku si vyžaduje špičkovo pripravených ľudí.

Prichádza priemyselná revolúcia Industry 4.0. Ide o ďalší dôležitý medzník v industrializácii, kde v tzv. múdrych továrňach umožní Internet a digitalizácia kompletné prepojenie celého výrobného procesu vrátane vývoja či následného servisu. Vďaka IoT (Internet of Things) budú spolu všetky výrobné zariadenia, senzory a informačné systémy komunikovať.

Avengeri: Päť kameňov mechatroniky

Študenti a mladí pracovníci z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pripravili propagačný fanfilm s názvom Avengeri: Päť kameňov mechatroniky, ktorý je inšpirovaný marvelovkou Avengers: Infinity War. Celá produkcia asi 10 minútového filmu trvala vyše polroka.

Cieľom filmu je atraktívnou formou predstaviť mladej generácii mechatroniku ako moderný odbor pre 21. storočie, ktorý spája 4 oblasti – informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy. Vo filme je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (=Kameňmi nekonečna) a medzi 4 oblasťami mechatroniky (=Kamene mechatroniky). Piaty kameň bude vo filme pôsobiť ako zdroj napätia a momentu prekvapenia.

Spolupracujeme