Mechatronika je multidisciplinárny odbor - poskytuje široký priestor pre praktické aplikácie v rôznych oblastiach života: biomechatronika, spotrebná elektronika, automobily, lode, lietajúce stroje, výrobné stroje, dopravné stroje, vojenská technika, technika pre domácnosť, hračky a ďalšie...

Prečítaj si viac o niektorých aplikáciach mechatroniky. Reálne sa nimi zaoberáme a môžeš sa do týchto problematík zapojiť prostredníctvom riešenia bakalárskych alebo diplomových prác.

Spolupracujeme