Výberový predmet

Figuruje ti v Ing. študijnom pláne výberový (voliteľný) predmet? Takýto predmet si môžeš zapísať aj z iného študijného programu na FEI (treba sa však vždy riadiť prípadnými upresňujúcimi pokynmi garanta tvojho štúdia alebo PGO). Veľmi obľúbeným výberovým predmetom študentov viacerých študijných programov je práve náš predmet Multimédiá a telematika pre mobilné platformy :) .

Dve problematiky v kocke

Bavia ťa mobilné aplikácie a zároveň sa chce naučiť čoraz viac žiadanú tematiku - Unreal Engine / Unity? Náš predmet je pre teba ako stvorený. V prvej polovici semestra sa zaoberáme sieťovým programovaním v jazyku Java a tvorbou multimediálnej sieťovej aplikácie pre Android. V druhej polovici sa venujeme multimédiám, a teda hlavne tvorbou interaktívnych aplikácií v Unreal Engine / Unity.

Rokmi overená kvalita

Predmet sa počas pár rokov, ktoré beží, stal veľmi obľúbeným. Okrem mechatronikov si ho zapísali najmä študenti z Aplikovanej informatiky, ale aj Telekomunikácií, či Robotiky a kybernetiky. Mnoho z týchto študentov ho označilo ako jeden z najužitočnejších a najlepších predmetov svojho inžinierskeho štúdia. Všetky hodnotenia študentov, ktoré sú vo videách nižšie, sú autentické.

Časť predmetu - Multimédiá

V tejto multimediálnej časti predmetu sa venujeme najmä 3D enginu Unreal Engine (individuálne je možné pracovať v Unity), ktorý sa stal v posledných rokoch veľmi obľúbeným medzi komunitou, ale aj profesionálnymi používateľmi. Jeho výhodou je, že export výslednej hry alebo inej interaktívnej aplikácie, je možné vykonať na veľké množstvo platforiem vrátane smartfónov, konzol, webu a podobne. Samozrejmosťou je podpora virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality, ktorá sa dostáva do rôznych segmentov spoločnosti. Práca s 3D enginom je veľmi zaujímavá, chytľavá a mnoho absolventov predmetu by sa rado v tejto oblasti aj zamestnalo. Nakoľko mechatronici majú skúsenosti s modelovaním v CAD programoch, tieto vedomosti vedia pretaviť do svojich Unreal/Unity projektov. Okrem 3D enginu sa naučíš aj základy strihu videa v programe DaVinci Resolve, ktorý sa využíva aj v Hollywoode a získaš krátky prehľad v oblasti 3D modelovania. Video ťa budú učiť odborníci, ktorí majú s touto problematikou vyše 10-ročné skúsenosti.

Časť predmetu - Telematika pre mobilné platformy

Z oblasti telematiky, ktorá spája informatiku a telekomunikácie, sa dozviete o dostupných technológiách spojenia (metalické, optické, rádiové, mobilné, satelitné), príslušných komunikačných protokoloch a sieťových architektúrach. Vaše základy programovania rozšírime o špecifiká sieťového programovania s využitím objektovo orientovaného programovacieho jazyka Java. V oblasti mobilných platforiem získate prehľad existujúcich operačných systémov, základné zručnosti pre tvorbu mobilných aplikácií a vaše úsilie bude zavŕšené vývojom vlastnej multimediálno-sieťovo-mobilnej aplikácie v prostredí Android Studio.

MULTIMÉDIÁ A MECHATRONIKA? TO PREDSA NEJDE DOKOPY...

Práve naopak ;) . 3D enginy sa dnes využívajú na aj podporu vývoja autonómnych vozidiel v spojení s výpočtovou inteligenciou. Ďalšie zaujímavé oblasti, ktoré majú spojitosť s mechatronikou a Industry 4.0 sú virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita a jej využitie v digitálnych továrňach (digitálne dvojča), ovládaní IoT zariadení v modernej fabrike cez zmiešanú realitu a podobne. Zvláštnou kapitolou sú produktové vizualizácie mechatronických výrobkov, kde majú 3D enginy nezastupiteľné miesto. Je totiž nielen dôležité vedieť produkt vyvinúť, ale následne ho aj odprezentovať potenciálnemu investorovi. Na toto je produktová vizualizácia ako stvorená. Tu vedia mechatronici zúročiť svoje skúsenosti s CAD aplikáciami. Náš predmet preto ocenil aj študent - vedúci elektrickej divízie STUBA Green Team, ktorý počas predmetu so svojím tímom na predmete vytvoril prezentačnú aplikáciu STUBA Green Team projektu s viacerými elektrickými vozidlami z posledných rokov fungovania tohto projektu.

Spolupracujeme