Pozri si našu

SÚŤAŽ O TABLET

pre stredoškolákov

Vitajte na prezentačnej stránke študijného programu

AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA

Našou prioritou sú úspešní študenti

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky

NIE SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Tak neváhaj a poď k nám!

Naše študijné programy sú

MODERNÉ A PERSPEKTÍVNE

Mechatronici sú žiadaní doma i v zahraničí

Čím sa môžem stať?

Máš záujem o informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie? Všetky tieto oblasti môžeš študovať súčasne v jednom študijnom programe.

Inteligentné technológie

Zaujíma ťa digitálny svet? Chcel by si naprogramovať automaticky riadené zariadenie? Ponúkame nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy.

Fanfilm Prvá Avengerka

Pozri si náš propagačný fanfilm 5 kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka, ktorý predstavuje nové študijné zameranie INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY.

Náš absolvent hovorí
“Pri výbere školy hral u mňa významnú úlohu fakt, že som technický typ a zaujímam sa o techniku aj vo voľnom čase. Pred výberom zamerania by som si veľmi pozorne prečítal všetky plány ponúkaných študijných programov. Po uvážení by som sa rozhodol pre Automobilovú mechatroniku. Verím, že sa tak rozhodnete aj vy.”
Ing. Oto Haffner, PhD., absolvent.
Vedel(a) si, že naše štúdium...
Mechatronika spája informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku. U nás sa ako mladý človek so záujmom o informatiku aplikovanú v praxi určite nestratíš. ;) Viac informácií nájdeš tu.
Pripravuje sa ďalšia priemyselná revolúcia - INDUSTRY 4.0. Je tu obrovský priestor pre informatikov so záujmom o virtuálnu realitu a znalosťami z mechatroniky. Viac informácií nájdeš tu.
Automatizácia predstavuje “srdce” mechatroniky. Je “ukrytá” vo všetkých moderných výrobkoch. Jej štúdium umožňuje študentom poznávať zákonitosti javov a procesov a následne ich ovládať a riadiť s využitím modernej počítačovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Viac informácií nájdeš tu.
Hrubá mzda absolventov
Programátor 1550 €
CATIA konštruktér 1190 €
Ekonóm 1050 €
Agronóm 980 €
Školský psychológ 790 €
Sociálny pracovník 740 €

Posledné novinky z nášho blogu

Spolupracujeme