Naše akreditované študijné programy

Ústav automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU garantuje nové moderné akreditované študijné programy v odbore Mechatronika. Absolventi našich študijných programov sú žiadaní vo svete i v zahraničí. Štúdium Mechatroniky na FEI STU má tri piliere:

 • univerzálny základ a multidisciplinárny rozhľad
 • efektívna tvorba mechatronických aplikácií
 • flexibilita v odbornom zameraní a uplatnení

Vyjadrenia našich pedagógov
“Máš záujem o informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie? Všetky tieto oblasti môžeš študovať súčasne v jednom študijnom programe v odbore Mechatronika a neskôr sa špecializovať podľa vlastného rozhodnutia. Ide o moderný trend inžinierstva, absolventi – mechatronici sú dnes žiadaní v celom svete.”
Prof. Ing. Alena Kozáková, PhD., tvoja budúca pedagogička :)

1. Bakalársky študijný program Automobilová mechatronika

 • Je vstupnou bránou do štúdia mechatroniky.
 • Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získa študent titul "bakalár" (Bc.) a môže ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nastúpiť do zamestnania.

2. Inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

 • Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Ukončené je štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa titul "inžinier" (Ing.).
 • Inžinierske štúdium je cieľavedomým pokračovaním bakalárskeho štúdia. Štúdium rozširuje poznatky aj v praktických oblastiach využívania princípov mechatroniky v systémoch automobilovej mechatroniky, spotrebnej elektroniky, biomechatroniky a nanomechatroniky. Má 2 študijné zamerania:
  • Automobilová mechatronika a elektromobilita
  • Inteligentné technológie a systémy

3. Doktorandský program Mechatronické systémy

 • Po absolvovaní inžinierskeho štúdia môžu najlepší absolventi pokračovať v doktorandskom štúdiu programu Mechatronické systémy. Po jeho ukončení sa udeľuje titul "philosophiae doctor" (PhD.).
 • Doktorandský program Mechatronické systémy predstavuje nadväzujúce štúdium v oblasti výskumu a vývoja nových mechatronických systémov

Spolupracujeme