Náš program

V prvej časti fakultného virtuálneho Dňa otvorených dverí si budú môcť študenti pozrieť aj tieto zariadenia z oblasti mechatroniky, elektromobility a inteligentných technológií:

 • ELEKTRICKÁ FORMULA - NAŠI ŠTUDENTI V STUBA GREEN TEAM
 • VIRTUÁLNA REALITA
 • AUTOMOBILOVÉ PANELY
 • WATTOV REGULÁTOR
 • MAGNETICKÁ LEVITÁCIA
 • REGULÁCIA POLOHY VÝKYVNÉHO RAMENA
 • PALIVOVÉ ČLÁNKY
 • VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM V ROZŠÍRENEJ REALITE
 • PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ KONTROLÉRY - PLC

Deň otvorených dverí FEI STU

8. 12. 2020


Vždy aktuálne info na stránke: https://www.facebook.com/events/872139093623748/

Deň otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa tento rok koná vo virtuálnej forme a to prostredníctvom pripravených prezentačných blokov jednotlivých študijných programov, na ktoré sa študenti môžu hlásiť.

FEI STU ponúka 8 bakalárskych študijných programov na ktoré si študenti môžu podať prihlášku do 30.4.2021. V prvej časti Virtuálneho DOD si predstavíme študijné programy:

 • Automobilová mechatronika
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Robotika a kybernetika

Premiéra DOD bude prebiehať na fakultnom youtube kanáli a link budeme čoskoro zdieľať v rámci eventu.

Všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky a prijímaciemu konaniu nájdeš na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2021-2022.html?page_id=3759 .

V 2. časti DOD začiatkom budúceho roka sa môžete tešiť na prezentáciu ďalších 4 študijných programov a to konkrétne: Aplikovaná informatika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo a Telekomunikácie.

Spolupracujeme