Náš program

Zúčastni sa nášho Virtuálneho dňa otvorených dverí ÚAMT FEI STU a dozvi sa viac o modernom študijnom programe zaoberajúcom sa inteligentnými technológiami a automobilovou mechatronikou. Pripoj sa TU v stredu 23.3. - začíname o 12:45 ;) . Dozvieš sa rôzne zaujímavosti nielen o týchto oblastiach:

 • DIGITÁLNE A INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE
 • PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ KONTROLÉRY - PLC
 • WEBOVÉ A MOBILNÉ TECHNOLÓGIE
 • ELEKTROMOBILITA A PALIVOVÉ ČLÁNKY
 • POČÍTAČOVÉ VIDENIE
 • DRONY
 • VIRTUÁLNA REALITA A HERNÉ ENGINY
 • PRAKTICKÁ MECHATRONIKA

Virtuálny deň otvorených dverí na ÚAMT FEI STU - Inteligentné technológie, mechatronika a elektromobilita na FEI STU

23. 3. 2022 o 12:45

Link na pripojenie

Pripoj sa cez platformu MS Teams alebo webový prehliadač tu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY2ODQxZjgtYWEyZS00MjVmLThhMTktMGExMGE4ZTk3Yjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%22d46d6aa2-6428-4139-bd29-48ab8b8313c8%22%7d

Aký je program?

 • 12:45-13:00 - základné informácie o študijnom programe Automobilová mechatronika
 • 13:00-13:15 - informácie o študijnom zameraní Inteligentné technológie a systémy
 • 13:15-13:30 - informácie o študijnom zameraní Automobilová mechatronika a elektromobilita
 • 13:30-14:00 - voľná diskusia, otázky študentov

Budeš si môcť pozrieť práce našich študentov a výskumníkov a na záver sa s nami aj porozprávať.

Tak neváhaj, pripoj sa a sleduj!

Spolupracujeme