Hlásil(-a) si sa na Aplikovanú informatiku a neprijali ťa? Poď k nám študovať zameranie Inteligentné technológie a systémy plné inžinierskej informatiky! Viac informácií nájdeš tu.

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky študijný program Automobilová mechatronika je otvorené do 14. 7. 2022. Stále je teda čas prihlásiť sa na štúdium mechatroniky :) . Dopyt po absolventoch mechatroniky je aj dnes veľký. Na trhu chýba mnoho kvalifikovaných pracovných síl. Široké možnosti, ktoré ti ponúka mechatronika, ti zaručujú istotu perspektívneho zamestnania. Informácie o druhom kole nájdeš tu: https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2022-2023.html?page_id=3759


Prečítaj si o nás viac ;)

Spolupracujeme